Overslaan en naar inhoud gaan

Blijf op de hoogte

Op dit moment weten we nog niet in detail hoe uw nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. De Sociale partners overleggen over de details. Zodra zij het eens zijn over alle details kan Pensioenfonds PostNL aan de slag. En kunnen we u vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. 

Geef uw e-mailadres door

De pensioenhervorming gaat ook u aan. Geef uw e-mailadres aan ons door als u dat nog niet gedaan heeft. We houden u dan op de hoogte over de stappen die PostNL zet onderweg naar de nieuwe pensioenregeling. Kijk ook regelmatig op onze website voor updates.

Hieronder kunt u eerdere updates teruglezen.

1 juni 2024

Werkgever en werknemers maken afspraken

PostNL en de vakbonden hebben een transitieplan gemaakt met de afspraken over onze nieuwe pensioenregeling. Lees hier meer over de afspraken en de vervolgstappen.

Augustus 2023

Nieuwe regels voor nabestaandenpensioen

Er komen nieuwe wettelijke regels voor partnerpensioen en wezenpensioen, samen ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat er één landelijke standaard komt voor het nabestaandenpensioen. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

9 augustus 2023

Hoorrecht

De sociale partners gaan nu afspraken maken over het omzetten van de pensioenen naar de nieuwe regels. Wilt u als gepensioneerde of oud-deelnemer meedenken? Dat kan! Lees hier hoe dat werkt. 

 

Juli 2023

De evenwichtige verdeling van uw pensioengeld

Pensioenfonds PostNL streeft ernaar vanaf 2026 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling: de solidaire premieregeling. Ook het pensioen dat u nu al heeft opgebouwd, rekenen we om in een pensioenvermogen. Lees meer over de evenwichtige verdeling van uw pensioengeld

Mei 2023

Bestaand pensioen gaat ook over naar de nieuwe regeling

In de solidaire premieregeling bouwt u een pensioenvermogen op. Dat geldt voor uw toekomstige pensioen, maar ook voor uw bestaande pensioen. Lees meer over de nieuwe regeling voor bestaand pensioen

April 2023

Sociale partners PostNL kiezen voor een solidaire premieregeling (spr)

Uw werkgever PostNL onderzoekt samen met de werknemersorganisaties hoe uw pensioen er in die nieuwe wereld uit komt te zien. Lees meer over de solidaire premieregeling. 

31 december 2022


PostNL wijzigt de pensioenregeling in een CDC-regeling

De pensioenregeling van PostNL is met ingang van 31 december 2022 gewijzigd. Lees er hier meer over 

Juli 2022

Onderzoek Risicohouding

De sociale partners en Pensioenfonds PostNL willen graag weten hoeveel risico deelnemers met hun pensioen willen en kunnen nemen. Daarom hield het pensioenfonds in februari 2022 een onderzoek. Lees hier de uitkomsten. 

Meer lezen over de pensioenhervorming

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de pensioenhervorming? Bekijk de volgende websites: