Overslaan en naar inhoud gaan

Niet tevreden? Vertel het ons

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend, maar we horen graag waarom. Vaak kunnen we het probleem dan meteen samen oplossen.

Vertel ons waar u ontevreden over bent

Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. We vertellen u wat u van ons kunt verwachten en wanneer. 

Meld uw klacht telefonisch, per e-mail of brief

U kunt uw klacht telefonisch melden, of per e-mail of brief. Vertel ons waarover u niet tevreden bent en waarom. Geef ook uw adres en telefoonnummer door.

We bevestigen uw klacht uiterlijk binnen 5 werkdagen

We laten u schriftelijk weten dat we uw klacht hebben ontvangen.

We beantwoorden uw klacht schriftelijk binnen 15 werkdagen

Meestal krijgt u binnen 15 werkdagen een antwoord. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat we iets uit moeten zoeken. Dan laten we u weten wanneer u antwoord krijgt.

Wat u kunt doen als u het niet met ons eens bent

We hopen natuurlijk dat u zich kunt vinden in ons antwoord. Als dat niet zo is, kunt u een van de volgende twee dingen doen:

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of uw behandeling?
1. Richt uw e-mail of brief aan het bestuur van Pensioenfonds PostNL.

2. Geef duidelijk aan waarom u niet tevreden bent.

3. U krijgt binnen een maand het besluit van ons bestuur. 
Bent u het niet eens met ons besluit over uw klacht?

Bent u het niet eens met het besluit op uw klacht en vindt u dat het pensioenfonds het pensioenreglement en statuten niet juist heeft toegepast in uw specifieke situatie? Dan kunt u in beroep. Er is dan sprake van een geschil tussen u en het fonds. Geschillen worden behandeld door de geschillencommissie. 

1. Richt uw e-mail of brief aan de geschillencommissie van Pensioenfonds PostNL.

2. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met ons antwoord.

3. De commissie stuurt uw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 30 dagen reageren. U krijgt een kopie van de reactie.

4. Daarna doet de commissie binnen 2 maanden uitspraak. Mogelijk krijgt u een uitnodiging om uw standpunt te komen toelichten. 

5. Het pensioenfonds moet zich houden aan de uitspraken van de geschillencommissie.  

Komt u er niet uit? Bel ons op (050) 582 79 33 en we leggen u uit of het in uw geval over een klacht of een geschil gaat en wat u kunt doen.

Naar de Geschilleninstantie Pensioenfondsen of de rechter

Heeft u alles gedaan, maar bent u het nog niet eens met het antwoord van het bestuur? Dan kunt u 2 dingen doen:

  1. U gaat naar Geschilleninstantie Pensioenfondsen. De geschilleninstantie is onafhankelijk en kost u niets. 
    Of
  2. U gaat naar de rechter. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

U kunt eerder naar de Geschilleninstantie:

  • U heeft na 12 weken helemaal niets van ons gehoord. Dan gaat er echt iets fout, want normaal krijgt u binnen 15 werkdagen antwoord van ons. Neem gerust nog even contact met ons op. Maar u kunt ook meteen naar de Geschilleninstantie.
  • U heeft 10 weken na de ontvangstbevestiging alleen van ons gehoord dat we extra tijd nodig hebben. Neem eerst gerust nog even contact met ons op. Maar u kunt ook meteen naar de Geschilleninstantie.
     

Meer weten?