Overslaan en naar inhoud gaan

Scheiden

U wilt weten wat er na een scheiding met uw pensioen gebeurt. En wat u moet doen. Het antwoord is: dat hangt af van uw situatie.

Gevolgen scheiden hangen af van uw situatie

Wat er met uw pensioen gebeurt na een scheiding, hangt af van uw situatie.

 • Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?
 • Woonde u ongehuwd samen?

U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Als u geen andere afspraken maakt, heeft uw ex-partner wettelijk recht op:

 • de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde én
 • het partnerpensioen dat u tot het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde 

U hoeft zich niet te houden aan de wettelijke verdeling. Jullie mogen samen andere afspraken maken.

 • U kunt uw ouderdomspensioen anders verdelen. 
 • Uw ex-partner kan afstand doen van het partnerpensioen. 
 • U kunt ervoor kiezen het deel ouderdomspensioen voor uw ex-partner definitief af te splitsen. Dit noemen we ook wel conversie. Uw ex-partner maakt bij conversie zelf keuzes voor het afgesplitste pensioen. Uw ex-partner krijgt bijvoorbeeld het afgesplitste ouderdomspensioen op een zelfgekozen pensioendatum.

Als u zelf afspraken maakt over de verdeling van uw pensioen, moet u deze afspraken vastleggen: 

 • in huwelijkse voorwaarden als u gaat trouwen of
 • in een echtscheidingsconvenant bij een notaris als u gaat scheiden

Vertel ons binnen 2 jaar hoe u het pensioen wilt verdelen

U hoeft uw scheiding in Nederland niet door te geven. We krijgen deze informatie automatisch van uw gemeente. Geef wel aan ons door als u in het buitenland bent gescheiden. 

Na de scheiding krijgen u en uw ex-partner een brief van ons. Hierin staat wat u aan ons moet doorgeven. Geef binnen 2 jaar de verdeling door bij scheiding met het mededelingsformulier. Dan zorgen we later voor de betaling aan uw ex-partner. Als u dit niet binnen 2 jaar doorgeeft, moet u de betaling later zelf regelen.

U woonde ongehuwd samen 

Als u uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner:

 • als u een samenlevingsovereenkomst had, recht op het partnerpensioen dat u tot het einde van het samenwonen opbouwde 
 • geen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U en uw ex-partner kunnen wel zelf afspraken maken over de verdeling

Wilt u het partnerpensioen reserveren voor uw ex-partner? Leg dit bij de notaris vast

Als u wilt dat wij partnerpensioen reserveren voor uw ex-partner, moet u dit zelf regelen.  

 • Leg bij een notaris vast dat u en uw ex-partner niet langer samenwonen. 
 • Stuur deze notariële akte naar ons op.