Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds PostNL is verantwoordelijk voor het pensioen van (oud-)werknemers van PostNL. U vindt hier informatie over het pensioenfonds, zoals de bestuurssamenstelling en het verantwoordingsorgaan.

Bestuur zorgt voor uw pensioen

Het bestuur van Pensioenfonds PostNL bestaat uit 10 personen, met vertegenwoordigers namens de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden. Het bestuur:

  • zorgt dat de pensioengelden goed worden beheerd
  • zorgt voor een goede belegging van het pensioenvermogen
  • bepaalt het beleid en voert de pensioenregeling uit
  • neemt besluiten over uw pensioen, bijvoorbeeld of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden.  De Raad van Toezicht:

  • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur
  • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt

Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft 2 belangrijke taken. Het verantwoordingsorgaan:

  • adviseert het bestuur over het beleid
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de diverse onderdelen zoals de commissies, Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan. Daarnaast is het bestuursbureau de verbinding tussen het bestuur en leveranciers, adviseurs, pers, andere pensioenfondsen, toezichthouders, onderzoekers, de Pensioenfederatie, de werkgever en werknemersorganisaties.

Bestuursbureau Pensioenfonds PostNL
Princenhof Park 8
3972 NG  Driebergen
085-0490740

Toezicht

Pensioenfonds PostNL houdt zich aan de afspraken van de Pensioenwet. De Pensioenwet zorgt voor:

  • het veilig stellen van pensioentoezeggingen 
  • het waarborgen van een deskundig beheer van de beleggingen

De Nederlandsche Bank houdt hier toezicht op. Een externe actuaris controleert of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om aan de verplichtingen te voldoen. Hij beoordeelt tevens of de premies die de werkgevers afdragen toereikend zijn. Een externe accountant controleert de jaarstukken.

Uitvoering pensioenregeling

De pensioenadministratie van Pensioenfonds PostNL wordt verzorgd door TKP Pensioen BV.  

De advisering over beleggingen en de uitvoering van het vermogensbeheer is in handen van VanLanschotKempen.