Overslaan en naar inhoud gaan

Verschil van inzicht tussen Pensioenfonds PostNL en DNB opgelost

Gepubliceerd op:

Er was een verschil van inzicht tussen toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en Pensioenfonds PostNL. DNB vond dat de werkgever PostNL twintig miljoen euro moet ‘terugbetalen’ aan Pensioenfonds PostNL. Het pensioenfonds, de vakbonden en de werkgever hebben afspraken gemaakt om aan de opdracht van DNB te voldoen.

Vakbonden, de werkgever en het pensioenfonds hebben eind 2022 afspraken gemaakt over de huidige én de nieuwe pensioenregeling voor PostNL. Onderdeel van die afspraken was dat werkgever PostNL twintig miljoen euro minder dan eerder was afgesproken hoeft te betalen voor de overgangsregelingen voor Vut, Prepensioen en Levensloop. De belangrijkste reden daarvoor was dat er voor deze regelingen nu minder geld nodig blijkt te zijn, dan eerder was berekend.

Alle bij het fonds betrokken partijen tevreden over totaalpakket

De afspraak over de twintig miljoen euro maakt onderdeel uit van een totaalpakket waar alle partijen tevreden over zijn. Werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden zijn beter af met de nieuwe afspraken. De verhoging van de pensioenen met 10% in januari 2023 was zonder dit akkoord bijvoorbeeld niet mogelijk geweest. Ook de werkgever heeft een voordeel, omdat er minder betaald hoeft te worden. Daarnaast zijn de vakbonden én het pensioenfonds ervan overtuigd dat de keuze voor een solidaire nieuwe pensioenregeling het beste is voor werknemers en gepensioneerden. Deze keuze is een belangrijk onderdeel van de afspraken uit het totaalpakket. Ook het Verantwoordingsorgaan (met daarin deelnemers en gepensioneerden) en de Raad van Toezicht hebben ingestemd met het totaalpakket. Hier lees je meer over de afspraken in het totaalpakket.

Gevolgen van de afspraken

De twintig miljoen euro betekent op de totale pensioenpot van negen miljard euro een daling van het vermogen met 0,2%. Maar de afspraken maakten het mogelijk de pensioenen in 2023 niet met 4%, maar met 10% te verhogen. Zo zijn alle deelnemers en gepensioneerden beter af.

Meningsverschil

De toezichthouder DNB vindt dat de afspraak over de twintig miljoen euro niet voldoet aan de pensioenwet. Daarom zegt DNB dat het fonds in overtreding is en de afspraak rond de twintig miljoen euro moet terugdraaien. Het pensioenfonds, de vakbonden en werkgevers hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, waarmee voldaan is aan de opdracht van DNB Ook de nieuwe afspraken voldoen aan de wens van alle betrokkenen om voor alle deelnemers en gepensioneerden een goede en eerlijke overgang naar de nieuwe pensioenregeling te bereiken.