Overslaan en naar inhoud gaan

Meest duurzame ondernemingspensioenfonds!

Gepubliceerd op:

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de grootste pensioenfondsen van Nederland op hun duurzaamheid. In 2021 stond Pensioenfonds PostNL op plek zes. En ook bij de beoordeling over 2022 was er een zesde plek.  Er waren 49 deelnemende pensioenfondsen (ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen). Met een zesde plek werd Pensioenfonds PostNL het meest duurzame ondernemingspensioenfonds van Nederland. 

Vier aspecten

De VBDO kijkt naar het belang van duurzaamheid in de beleggingen van een pensioenfonds. Bij de beoordeling kijkt de VBDO naar vier aspecten: 

  • goed bestuur
  • het beleid zelf
  • hoe het bestuur het beleid toepast
  • hoe het pensioenfonds daarover verantwoording aflegt. 

Bij goed bestuur gaat het bijvoorbeeld om de kennis over duurzaam beleggen bij het pensioenfondsbestuur. Maar ook of in het beleid de voorkeuren van deelnemers voldoende meewegen. Het beleid wordt onder andere beoordeeld op de aanwezigheid van concrete doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, voor de lange en korte termijn. Vervolgens kijkt de VBDO welke middelen het pensioenfonds gebruikt om het beleid uit te voeren. Tenslotte moeten pensioenfondsen aan hun deelnemers en andere belanghebbenden over al deze zaken helder rapporteren (verantwoording afleggen). 

Op weg naar 2050

Pensioenfonds PostNL stond in 2020 nog op plek 21 van de VBDO ranglijst, maar klom in de afgelopen twee jaar flink op. Wij willen dat in 2050 alle beleggingen klimaatneutraal zijn. Dat is in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Wij hebben ook concrete doelen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen van onze beleggingsportefeuille omlaag te brengen. Ook hebben wij meer gedaan op het gebied van engagement. We zijn de dialoog aangegaan met bedrijven om hen tot positieve veranderingen aan te zetten.