Overslaan en naar inhoud gaan

Maak kennis met het VO

Gepubliceerd op:

Wij zijn Anne, Dave, Erwin, Henk, Mariëtte en Paul, en samen vormen wij het VO: het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PostNL. We hebben twee belangrijke taken: het bestuur adviseren over de beleidskeuzes en oordelen over het handelen van het bestuur. 

Wij kijken goed mee naar de beslissingen van het bestuur. Op die manier zorgen we ervoor dat ze evenwichtig zijn voor iedereen in het fonds. Soms kunnen keuzes voordelig of nadelig uitpakken voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld voor medewerkers van PostNL, voor gepensioneerden of oud-medewerkers. Dat willen we graag voorkomen.

Een hecht en klein team

Daarom komen we regelmatig bijeen om te bespreken welk advies we geven aan het bestuur. Naast onze eigen vergaderingen stemmen we regelmatig af met het bestuur en de Raad van Toezicht. Onze relatie met het bestuur is goed. De communicatie is open en alles gaat in goed overleg. Het VO wordt ondersteund door een fondssecretaris van het bestuursbureau.

We zijn een hecht en klein team dat nauw samenwerkt. Volgens de statuten van het pensioenfonds bestaat het VO uit 6 leden, 2 leden voor elke geleding:

  • Werkgever: Dave & Erwin 
  • Deelnemers: Anne & Mariëtte
  • Pensioengerechtigden: Henk & Paul

Verkiezingen

De werkgever benoemt de leden die namens de werkgever in het VO zitten. De andere leden - namens de deelnemers en pensioengerechtigden - worden gekozen op basis van verkiezingen. Alle leden nemen voor vier jaar plaats in het VO. Ze kunnen één keer worden herkozen of herbenoemd. De maximale periode dat iemand in het VO zit is daarmee dus acht jaar.  

Binnenkort zijn er nieuwe verkiezingen. Wilt u meer weten over het VO of de aankomende verkiezingen? Neem dan zeker even contact op met één van ons of met het bestuursbureau via een email naar bestuursbureau@pfpostnl.nl

Nieuwe pensioenregeling

Naast onze reguliere taken staan we voor een bijzondere uitdaging in de komende twee jaar. We gaan over naar een nieuwe pensioenregeling. Deze verandering moet zorgen voor een toekomstbestendig pensioen voor alle deelnemers in het pensioenfonds. Een spannende en leerzame tijd voor ons als VO!