Overslaan en naar inhoud gaan

Hogere indexatie door aanpassing regeling

Gepubliceerd op:

Alle deelnemers van Pensioenfonds PostNL krijgen een betere pensioenregeling. PostNL, het pensioenfonds en de vakorganisaties hebben dit samen besloten. Door de pensioenregeling nu aan te passen, kunnen alle pensioenen per 1 januari 2023 met 10% omhoog (indexeren).

Alle pensioenen met 10% omhoog

PostNL, de vakorganisaties BVPP, CNV en FNV en het pensioenfonds zijn blij dat ze het eens zijn geworden. René van de Kieft, voorzitter van het pensioenfonds: “Dit besluit heeft op de korte en op de lange termijn positieve gevolgen voor al onze deelnemers en pensioengerechtigden. Op de korte termijn kunnen we meer indexeren dan zonder dit besluit. Zonder dit besluit maximaal 4%, nu feitelijk 10%. Dat scheelt bij de huidige hoge inflatie een slok op een borrel. Op de wat langere termijn is nu duidelijk dat we naar een nieuwe regeling gaan die past bij de voorkeuren van onze deelnemers en pensioengerechtigden. ”

Aanpassing pensioenregeling nodig voor verhoging pensioenen in 2023

Om de pensioenen met 10% te kunnen verhogen, moesten we de pensioenregeling aanpassen. In de huidige regeling mochten we de pensioenen namelijk niet meer dan 4% verhogen. Dat was het maximum.

Een onderdeel van de aanpassing is dat het fonds per 31 december 2022 overstapt naar een nieuw soort pensioenregeling. De regeling wordt een collectieve defined contribution regeling. Daardoor is PostNL voortaan alleen nog verplicht om de reguliere pensioenpremie te betalen. Dit betekent dat als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds, dan hoeft PostNL geen extra betalingen meer te doen. Maar gaat het goed met het fonds, dan krijgt PostNL ook geen geld terug.

De partijen zien deze aanpassing als de beste manier om de pensioenen beter mee te laten groeien met de inflatie. En zo de (toekomstige) koopkracht van alle deelnemers op peil te houden.

Lees meer over de nieuwe pensioenregeling.

Voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel

PostNL, het pensioenfonds en de vakorganisaties hebben ook afspraken gemaakt over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Dat nieuwe pensioenstelsel staat in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Die wet gaat waarschijnlijk in de loop van 2023 in.
Binnen de wet kunnen pensioenfondsen kiezen tussen twee soorten regelingen. De partijen hebben een voorkeur uitgesproken voor een ‘solidaire premieregeling’. Ook hebben ze de intentie uitgesproken om de al opgebouwde pensioenen mee te nemen (“invaren”) naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfonds PostNL deelt hier begin maart meer informatie over.