Overslaan en naar inhoud gaan

Beleidsdekkingsgraad april 2023


De beleidsdekkingsgraad is licht gedaald. In april 2023 staat hij op 135,8%. In maart was dat 136,1%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Een jaar geleden, in maart 2022, was de actuele dekkingsgraad 135,1%. Deze actuele dekkingsgraad valt uit de berekening van de beleidsdekkingsgraad. Daar komt de actuele dekkingsgraad van april 2023 voor terug. Die is met 131,6% lager dan een jaar geleden. Vandaar dat de beleidsdekkingsgraad met 0,3% is gedaald.  

Wat betekent deze beleidsdekkingsgraad voor mij?

Bij de huidige beleidsdekkingsgraad staat het pensioenfonds er relatief goed voor. Ga naar de website om te zien wat er bij verschillende beleidsdekkingsgraden met uw pensioen gebeurt.

Actuele dekkingsgraad in maart gedaald ten opzichte van februari

De actuele dekkingsgraad steeg in de afgelopen maand van 131,3% (maart) naar 131,6% in april.    

De ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de voorzieningen. De waarde van de beleggingen bleef in april vrijwel gelijk. De rente steeg in diezelfde maand licht. Al met al zorgt dat voor een positief effect op de actuele dekkingsgraad van 0,3%.

Het bestuur bespreekt regelmatig de ontwikkelingen op de markten en in de beleggingsportefeuille met de beleggingsadviseurs. Daarmee wordt goed bewaakt of en wanneer eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn. Op dit moment zijn geen extra maatregelen nodig. Het pensioenfonds heeft ook een crisisplan dat houvast biedt.

Meer weten?

Lees het laatste kwartaalbericht voor uitgebreide informatie.