Overslaan en naar inhoud gaan

Anne van Baarle en Gérard Aben gekozen in het VO

Gepubliceerd op:

Anne van Baarle en Gérard Aben zijn verkozen tot lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds PostNL. Voor het lidmaatschap namens de werknemers en namens de gepensioneerden werden kandidaten gezocht. Omdat er voor beide groepen meer dan één geschikte kandidaat was voor de vacature, volgden er verkiezingen. Die zijn gewonnen door Anne van Baarle en Gérard Aben.

Gekozen leden

Er waren acht geschikte kandidaten voor deze twee vacatures. Drie namens werknemer en vijf namens gepensioneerden. Daarom organiseerden we verkiezingen. Deze verkiezingen zijn per post gehouden. Ruim 50.000 stemgerechtigden konden in juni hun stem uitbrengen. Er kwamen ruim 12.000 geldige stemmen binnen. Anne kreeg bij de verkiezingen namens de werknemers 56% van de stemmen en Gérard namens de gepensioneerden 38%. Hiermee zijn zij beide gekozen.

Bestuur Pensioenfonds PostNL: ‘We hadden echt een hoge opkomst! Daarom willen we iedereen die zijn of haar stem uitbracht bedanken. Fijn dat de belangrijke taak van het verantwoordingsorgaan wordt gezien.’

Enthousiaste kandidaten

Anne is 47 jaar en werkt als Strategisch Programmamanager bij E-Commerce Operations. Hij heeft ervaring binnen verschillende afdelingen van PostNL en heeft al een periode van 4 jaar in het VO gezeten. Gérard is 73 jaar en heeft als lid van de Raad van Bestuur van PostNL (Group HR) gewerkt. Anne vindt het belangrijk dat medewerkersbelangen goed behartigd worden. Met zijn kennis en ervaring kan hij de belangen van de werknemer goed vertegenwoordigen. 

Gérard heeft jarenlange ervaring met pensioenfondsbesturen, Raad van Toezicht en VO’s. Hij wil zijn brede (pensioen) kennis en ervaring graag inzetten voor alle gepensioneerden. En, ook niet onbelangrijk: ze hebben er veel zin in. De heren nemen graag (opnieuw) zitting in het VO.

Wat het Verantwoordingsorgaan doet

In het verantwoordingsorgaan zitten 6 leden: 2 namens de werkgever, 2 namens de werknemers en 2 namens de pensioengerechtigden. 

Het bestuur van Pensioenfonds PostNL legt verantwoording af aan het VO. Zowel over het beleid zelf als de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Het VO oordeelt hierover en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Het VO is blij om Gérard in hun midden te kunnen begroeten en dat Anne herkozen is. De heren komen in een gemotiveerd team terecht.

Ook Karen den Engelsman – Theunisse is per 1 juli toegetreden tot het VO en benoemt door de werkgever. Zij vult daarmee de vrijgekomen plaats, die is ontstaan door het vertrek van Erwin Verweij. Erwin is toegetreden tot het bestuur per 1 mei jl.