Overslaan en naar inhoud gaan

Dit verandert

U wilt weten wat er straks verandert in het nieuwe pensioenstelsel. Volgens de nieuwe regels is uw pensioen directer gekoppeld aan de economie. De hoogte van uw pensioen is daardoor onzekerder. Maar uw pensioen kan dan wel meegroeien met de stijging van de prijzen.

Inzicht in hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten

We laten zien hoeveel premie u en PostNL inleggen voor uw pensioen. En hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten. Voor die ingelegde premie beloven we u geen uitkering van een bepaalde hoogte meer, maar bouwt u een pensioenkapitaal op. Dat kapitaal beheren en beleggen wij voor u. Dit kapitaal is uw pensioenpot. Als u met pensioen gaat, krijgt u hiervan een maandelijkse pensioenuitkering.

Uw pensioen beweegt mee met de economie

Uw pensioenkapitaal beweegt straks sneller mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat:

  • Hoe jonger u bent, hoe meer uw pensioenkapitaal gaat schommelen. We nemen dan namelijk meer risico met beleggen. Want u heeft ook meer tijd om pensioenkapitaal op te bouwen en tegenslagen op te vangen. Door meer risico te nemen als jongere, kan een gemiddeld hogere pensioenopbouw worden verwacht.
  • Als u ouder wordt, nemen we steeds minder risico. Bent u met pensioen, dan schommelt uw pensioen zo min mogelijk. Maar uw pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.

Ieder jaar een inschatting van uw pensioen

Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat u later kunt verwachten als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

Eenmalig bedrag op uw pensioendatum opnemen

Veel mensen vinden het fijn om bij hun pensionering iets extra’s te kunnen besteden. Bijvoorbeeld voor het afbetalen van een deel van de hypotheek, een verbouwing of een reis. Waarschijnlijk kunt u vanaf 1 januari 2024 bij pensionering eenmalig een bedrag ineens van uw ouderdomspensioen op te nemen. Dit mag maximaal 10% van uw ouderdomspensioen zijn. Maar let wel op: de pensioenuitkering voor de rest van uw leven wordt hierdoor lager. 

Partnerpensioen wordt een percentage van uw salaris

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner een percentage van uw salaris. Het partnerpensioen is dus niet afhankelijk van uw pensioenpot. Uw partner krijgt het partnerpensioen levenslang.

Overlijdt u na uw pensioendatum, dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd.

Benieuwd wanneer het nieuwe pensioenstelsel klaar is? Bekijk de planning van het pensioenstelsel.