Overslaan en naar inhoud gaan

Waarin beleggen we niet

Wij beleggen maatschappelijk verantwoord. Dat betekent ook dat we voor sommige beleggingen juist niet kiezen.

Uitsluiting van bedrijven

Wij kiezen er bewust voor om in sommige ondernemingen niet te beleggen. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die controversiële wapens of tabaksproducten produceren. Ook beleggen wij niet in ondernemingen waarbij de omzet deels voortkomt uit de winning of het gebruik van steenkool en teerzand. Wij beschikken daarom over een uitsluitinglijst.

Landenbeleid

Als we in landen beleggen, vinden we het belangrijk dat ze zich houden aan afspraken over mensenrechten, arbeidsrechten, milieuafspraken en corruptiebestrijding. Voldoet een land niet aan ons normenkader? Dan beleggen wij niet in de staatsobligaties van dat land. En ook niet in bedrijven waarvan de staat meerderheidsaandeelhouder is. Wij beschikken daarom over een landenbeleid.

Portefeuillescreening

Wij screenen voortdurend onze beleggingsportefeuille op mogelijke negatieve gevolgen van onze beleggingen voor mens, maatschappij of milieu. Daarbij nemen we onder andere de UN Global Compact van de verenigde naties als uitgangspunt. Hierin zijn normen geformuleerd op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.

Ook volgen we de uitkomsten van het klimaatakkoord van Parijs (de Paris aligned Benchmark). Onze beleggingen mogen niet bijdragen aan het verder opwarmen van de aarde.