Overslaan en naar inhoud gaan

Waar beleggen we in?

Een van de uitgangspunten van onze beleggingen is dat we het geld verantwoord beleggen. Daarom houden wij bij al onze beleggingsbeslissingen rekening met duurzaamheid en duurzaamheidsrisico’s. Dat doen we als volgt:

We beleggen veel in groene bedrijfsobligaties

Dit zijn leningen aan ondernemingen. Maar we beleggen ook in aandelen die geselecteerd worden op basis van duurzaamheid. En in duurzame landbouwgronden.

Bedrijven stimuleren om te verduurzamen

Als we beleggen, letten we er goed op dat we zoveel mogelijk beleggen in bedrijven die mee willen meewerken aan duurzaamheid. Wij geloven erin dat het belangrijk is om bedrijven te beïnvloeden om hun goederen en diensten op een verantwoorde manier te produceren. Daarom stimuleren we bedrijven waarin we beleggen, om te verduurzamen.

Impactbeleggen

Bij al onze beleggingsbeslissingen kijken we eerst en vooral naar de maatschappelijke effecten van die beslissingen. We zetten al onze middelen in om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daardoor leveren we een positieve bijdrage aan een duurzame samenleving. We hebben impact met onze beleggingen.

Beloningsbeleid

In het beloningsbeleid van bestuur, bestuursbureau, verantwoordingsorgaan en raad van toezicht hanteren we een vaste beloning. Dit betekent dat duurzaamheidsrisico’s geen rol spelen in het bepalen van de beloning.

Stemmen tijdens vergaderingen

Wij gebruiken actief ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. Wij zijn een betrokken aandeelhouder die als doel heeft om op lange termijn waarde te creëren, zowel financieel als maatschappelijk. 

Meer lezen over waar we in beleggen