Overslaan en naar inhoud gaan

Beleggen in fossiele brandstoffen?

Pensioenfonds PostNL belegt bewust niet in bepaalde bedrijven en sectoren. Het gaat dan om bedrijven en sectoren die grote schade toebrengen aan het klimaat of gezondheid. Bijvoorbeeld producenten van tabak en controversiële wapens. Maar ook om ondernemingen die actief zijn in de winning of verwerking van steenkool. Of olie winnen in teerzanden. Maar we  sluiten niet alle bedrijven volledig uit die actief zijn in fossiele brandstoffen. Daar hebben wij redenen voor. 

In ons volledige jaarverslag kunt u lezen dat wij al aanzienlijk minder in fossiele energiebronnen beleggen dan gemiddeld. Maar het moet nog beter om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar zoals gezegd: we sluiten niet alle bedrijven in de fossiele industrie uit van onze beleggingsportefeuille. Dat brengt naar onze mening een duurzamere wereld niet dichterbij.

 In plaats van uitsluiten, willen wij als grote belegger onze invloed gebruiken. Wij willen bedrijven helpen om verder te verduurzamen. Dat betekent dat we in gesprek gaan met deze bedrijven (‘engagement’). We sporen hen aan om duidelijke doelen te stellen. En om de verduurzaming sneller te laten verlopen. Willen of kunnen de ondernemingen waarmee wij in gesprek zijn niet verduurzamen? Dan kunnen wij er voor kiezen om te verkopen. 

Uitsluiten zonder eerst een dialoog aan te gaan maakt een beleggingsportefeuille wel sneller fossielvrij. Maar geeft niet de kans om druk op bedrijven uit te oefenen. Stel dat verantwoorde beleggers hun aandelen in olie- en gasbedrijven verkopen. Dan is de kans groot dat beleggers die niet duurzaam zijn deze weer opkopen. En dan neemt de druk om de overstap naar hernieuwbare energiebronnen te maken juist af.  

De overgang naar schone energiebronnen is in volle gang, maar nog lang niet afgerond. Fossiele energie is in onze maatschappij nog steeds nodig. Zolang dat het geval is, oefenen wij als belegger graag invloed uit. Dat doen we om olie- en gasbedrijven te bewegen om de overgang te maken. Ondertussen bouwen wij onze posities in deze bedrijven geleidelijk af.