Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeidsongeschikt

U wil weten wat er voor uw pensioen is geregeld als u arbeidsongeschikt bent. Het antwoord is: u blijft pensioen bij ons opbouwen als u arbeidsongeschikt bent. 

Arbeidsongeschikt: u blijft pensioen opbouwen

Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft u pensioen bij ons opbouwen:  

  • over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie. Een voorwaarde is wel dat u pensioen bij ons opbouwde op het moment dat u arbeidsongeschikt werd
  • over het deel dat u (mogelijk) nog werkt. U en uw werkgever betalen de premie

Hoeveel wij betalen hangt af van uw situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
80% - 100%100%
65% - 80%80%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
Minder dan 35%0%

Mogelijk krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen

U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen als u meer verdient dan € 73.949,95 bruto per jaar (1 juli 2024). U krijgt dan een uitkering voor een deel van uw bruto jaarloon boven de € 73.949,95. Hoeveel u krijgt, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentPercentage dat u krijgt van uw bruto jaarloon
80% - 100%75%
65% - 80%50,75%
55% - 65%42%
45% - 55%35%
35% - 45%28%
Minder dan 35%0%

Extra arbeidsongeschiktheidspensioen bij herplaatsing

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt u herplaatsing binnen PostNL? Meestal is uw salaris dan lager dan daarvoor. Daarom krijgt u extra arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. De hoogte hangt af van af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentPercentage extra arbeidsongeschiktheidspensioen
65% - 80%7,75%
55% - 65%6%
45% - 55%4,5%
35% - 45%3%
Minder dan 35%0%