Pensioen: weet u hoe het zit?

Iedere maand bouwt u pensioen op. Hier heeft u later profijt van. Maar ook nú is pensioen al een belangrijk onderwerp. Hoeveel pensioen kunt u verwachten? Of wat krijgen uw nabestaanden als u er niet meer bent? En wat gebeurt er eigenlijk als u wisselt van werkgever?

Beantwoord de 10 vragen uit de quiz in 10 minuten. Ga de uitdaging aan!

Start

1. Hoeveel pensioen ontvang ik na pensionering?

Controleer uw antwoord
Uw antwoord is onjuist. In werkelijkheid is het moeilijk te zeggen hoeveel procent u ontvangt van uw laatst verdiende loon. Dit komt doordat er verschillende factoren zijn die invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Zo speelt uw bruto salaris hierbij een rol, maar ook het aantal jaren dat u in dienst bent en dus pensioen opbouwt.
Check op het Pensioendashboard of op uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt) uw te verwachten pensioen.
Dit is het juiste antwoord. De hoogte van uw pensioen hangt af van veel verschillende factoren. Wanneer u al voor langere tijd in dienst bent bij PostNL, bouwt u al meerdere jaren pensioen op. Uw pensioen is dan hoger dan iemand die nog maar net bij PostNL werkt. Ook de hoogte van uw bruto salaris speelt een rol. Hoe hoger uw salaris, hoe meer u opbouwt.
Check op het Pensioendashboard of op uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt) uw te verwachten pensioen.
Volgende vraag

2. Opgebouwd pensioen kan ik meenemen naar een andere werkgever. En andersom.

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. U kunt pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, meenemen naar Pensioenfonds PostNL. En andersom, als u weggaat bij PostNL kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit online regelen. Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.
Lees meer over waardeoverdracht.
Dit is het juiste antwoord. U kunt pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, meenemen naar Pensioenfonds PostNL. En andersom, als u weggaat bij PostNL kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit online regelen. Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.
Lees meer over waardeoverdracht.
Volgende vraag

3. Als ik het te verwachten pensioen onvoldoende vind…

Controleer uw antwoord
Dit klopt niet. U kunt niet zelf uw in te houden premie aanpassen. Maar via Individueel Pensioensparen kunt u extra geld sparen. Hoe eerder u daarmee begint, hoe meer u uiteindelijk uw pensioen kunt verhogen. Werkgever PostNL houdt dit extra bedrag in op uw salaris. Kijk op de website voor informatie, een voorbeeld of om extra in te leggen: www.pensioenpostnl.nl/IPS
Dit klopt. Via Individueel Pensioensparen kunt u extra geld sparen. Hoe eerder u daarmee begint, hoe meer u uiteindelijk uw pensioen kunt verhogen. Werkgever PostNL houdt dit extra bedrag in op uw salaris. Kijk op de website voor informatie, een voorbeeld of om extra in te leggen: www.pensioenpostnl.nl/IPS.
Volgende vraag

4. Voor mijn eventuele partner en kinderen is een pensioen geregeld na mijn overlijden.

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. Wanneer u overlijdt, heeft de partner waarmee u samenwoont (onder bepaalde voorwaarden zoals een notariële akte), bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, recht op een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang.
Voor uw kind(eren) is er een wezenpensioen wanneer u overlijdt. Dit is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.
Dit klopt. Wanneer u overlijdt, heeft de partner waarmee u samenwoont (onder bepaalde voorwaarden zoals een notariële akte), bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, recht op een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang.
Voor uw kind(eren) is er een wezenpensioen wanneer u overlijdt. Dit is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is.

Bent u eerder gescheiden? Dan gaat een deel van het partnerpensioen naar uw ex-partner.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.
Volgende vraag

5. Welke gebeurtenis kan invloed hebben op mijn al opgebouwde pensioen?

Controleer uw antwoord
Dit klopt niet. Een scheiding van uw partner of de beëindiging van het samenwonen met uw partner heeft dit wel. Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het tijdens uw huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Dit heet het verevende ouderdomspensioen. Ook heeft de ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot en met de echtscheidingsdatum. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt (onder bepaalde voorwaarden) ook als u heeft samengewoond met uw ex-partner. U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen anders te verdelen. Ook kan uw ex-partner afstand doen van zijn of haar deel. Dit wordt afgesproken in het huwelijks- of echtscheidingsconvenant.
Lees meer over echtscheiding.
Dit klopt. Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het tijdens uw huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Dit heet het verevende ouderdomspensioen. Ook heeft de ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot en met de echtscheidingsdatum. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt (onder bepaalde voorwaarden) ook als u heeft samengewoond met uw ex-partner. U en uw partner kunnen ervoor kiezen het in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen anders te verdelen. Ook kan uw ex-partner afstand doen van zijn of haar deel. Dit wordt afgesproken in het huwelijks- of echtscheidingsconvenant.
Lees meer over echtscheiding.
Volgende vraag

6. Hoeveel pensioenpremie betaalt mijn werkgever en hoeveel betaal ik?

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. Uw werkgever betaalt 80% van de totale premie en u betaalt 20%. PostNL betaalt dus het grootste deel van uw pensioen. U kunt op uw salarisstrook zien hoeveel premie u betaalt.
Dit is het juiste antwoord. Uw werkgever betaalt 80% van de totale premie en u betaalt 20%. PostNL betaalt dus het grootste deel van uw pensioen. U kunt op uw salarisstrook zien hoeveel premie u betaalt.
Volgende vraag

7. Met de ingelegde premie wordt:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. Sparen met uw ingelegde premie (zonder noemenswaardig risico) levert onvoldoende op om in de toekomst alle opgebouwde pensioenen en eventuele toeslagen uit te kunnen keren. Daarom worden de door u en de werkgever ingelegde premies belegd. Daarbij wordt risico genomen, maar niet meer dan nodig is. De beleggingsportefeuille wordt verantwoord beheerd.
Dit is het juiste antwoord. Sparen met uw ingelegde premie (zonder noemenswaardig risico) levert onvoldoende op om in de toekomst alle opgebouwde pensioenen en eventuele toeslagen uit te kunnen keren. Daarom worden de door u en de werkgever ingelegde premies belegd. Daarbij wordt risico genomen, maar niet meer dan nodig is. De beleggingsportefeuille wordt verantwoord beheerd.
Volgende vraag

8. Wat was het gemiddelde rendement op de beleggingen van Pensioenfonds PostNL in 2015 en 2016?

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. In 2015 was het rendement 1,3% en in 2016 10,8%.
Wilt u meer weten over de beleggingsresultaten? Bekijk dan in 5 minuten het verkort jaarverslag 2016 van Pensioenfonds PostNL. U vindt dit op de website.
Dit is het juiste antwoord. In 2015 was het rendement 1,3% en in 2016 10,8%.
Wilt u meer weten over de beleggingsresultaten? Bekijk dan in 5 minuten het verkort jaarverslag 2016 van Pensioenfonds PostNL. U vindt dit op de website.
Volgende vraag

9. Als ik met pensioen ga, krijg ik iedere maand een pensioenuitkering. Deze pensioenuitkering bestaat voor:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. Ongeveer een derde deel van uw pensioen komt uit de betaalde premies en voor twee derde uit beleggingsresultaten. De betaalde premies zijn deels door u betaald en deels door uw werkgever.
Dit antwoord is juist. De betaalde premies zijn deels door u betaald en deels door uw werkgever.
Volgende vraag

10. Behoudt mijn pensioen zijn koopkracht?

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden (maximaal met het consumentenprijsindexcijfer). Maar, dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur van Pensioenfonds PostNL neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de periode tot 2020 niet.
Dit is het juiste antwoord. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden (maximaal met het consumentenprijsindexcijfer). Maar, dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur van Pensioenfonds PostNL neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de periode tot 2020 niet.

Meer weten over uw pensioen? Wij helpen u graag op weg! Ga dan naar onze website of zoek contact met onze Pensioendesk (telefoonnummer: (050) 5827933 of e-mail: deelnemer@pensioenpostnl.nl.)