2018 in beeld

In één oogopslag lezen hoe Pensioenfonds PostNL ervoor staat?
In dit verkort jaarverslag leest u de belangrijkste gebeurtenissen en veranderingen in 2018.

Beleidsdekkingsgraad

Jaarverloop

Hoe wordt
het fonds bestuurd?

Maak kennis met...

de bestuursleden en de
leden van de Raad van Toezicht.

Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen

Communicatie

15-minuten gesprekjes
Digitale nieuwsbrief 8x
Bijeenkomst YoungPostNL
Website
Brochures
Folders
Persoonlijk gesprek met medewerker Pensioendesk

Aanpassingen
pensioenreglement

Financiële cijfers

Jaarverslag 2018

Dit is een verkorte versie van het jaarverslag 2018. Het volledige jaarverslag 2018 van Pensioenfonds PostNL vindt u op onze website, net als verslagen van voorgaande jaren.