Meest gezocht

Jaaropgave

Uw jaaropgave van vorig jaar maar ook die van de jaren daarvoor kunt u bekijken in Mijn PostNL Pensioen.


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds PostNL Bekijk uw pensioenoverzicht.


Waardeoverdracht

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds PostNL.
Waardeoverdracht aanvragen


Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond uw pensioen en het pensioenfonds?
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief


Informatie per post

Pensioenfonds PostNL communiceert zoveel mogelijk via de digitale weg met u. Liever toch informatie per post ontvangen? Geef dit dan aan in Mijn Profiel. 

 

U bent hier

Is er eventueel ook een Anw-uitkering?

Uw achterblijvende partner kan mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de Sociale Verzekeringsbank SVB. Als u per 31 december 2014 vrijwillig verzekerd was voor de destijds geldende Anw-hiaat verzekering (Anw-aanvulling) en per 1 februari 2015 ervoor gekozen heeft deel te nemen aan de per 1 februari 2015 nieuwe vrijwillige Anw-verzekering, kan uw achtergebleven partner bovendien in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering.

  • De Anw-uitkering (van de Sociale Verzekeringsbank SVB) is inkomensafhankelijk. Uw nabestaande ontvangt alleen Anw (van SVB) als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In sommige gevallen is er geen recht op een Anw-uitkering, of slechts ten dele. Dan is er sprake van een zogeheten Anw-hiaat. Medewerkers die op 31 december 2014 in dienst waren van PostNL en op dat moment verzekerd waren voor de voormalige Anw-verzekering kunnen via een vrijwillige aanvullende Anw-verzekering via PostNL de risico’s en negatieve financiële gevolgen van dit hiaat grotendeels afdekken. Deze verzekering keert na uw overlijden € 12.000 bruto per jaar uit aan uw partner totdat hij of zij de AOW-leeftijd heeft bereikt. De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van uw leeftijd.

Tot 1 februari 2015 gold de voormalige vrijwillige Anw-hiaat verzekering (Anw-aanvulling). De op 1 februari bestaande ingegane Anw-hiaat uitkeringen blijven de bepalingen uit die regeling volgen.